IT Service Status & Maintenance

Services

26 up
1 issue
0 down
Groups Services status
Group Website, Intranet & Portals.
UWTSD Website status is up.
MyDay status is up.
MyTSD status is up.
Student & INSPIRE Blogs status is up.
Group Email & Office 365 Services.
Email status is up.
Office 365 Services status is up.
Group Wi-Fi & Internet.
Wi-Fi & Internet status is up.
Group Moodle & Turnitin.
Moodle & Turnitin status is up.
Group Print, Copy & Scan.
Printing Services status is up.
Group IT Service Desk & Password Portal.
IT Service Desk (Web Help) status is up.
Password Reset Portal status is up.
Group Library & Operations Services.
Library Catalogue status is up.
Online Library status is up.
Property Services Helpdesk status is up.
Group Services For Staff.
Celcat Timetabling System status is up.
Citrix (Remote Access) status is up.
Direct Access (Remote Access) status is up.
Finance System status is up.
Kinetics Accommodation System status is up.
MyView status is up.
ResourceLink status is up.
Shared Drives (U & S Drives) status is up.
SITS Student Records System status is up.
T4 CMS status is up.
Telephone System status is degraded-performance with ongoing incident.
Video Conferencing Systems status is up.
Other Services status is up.

Service notifications

Group Services For Staff. Telephone System status is degraded-performance with ongoing incident.
Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services - investigating, 19 Jun 2018 9:30am BST

Mae problem ysbeidiol gyda’r rhwydwaith yn yr adeilad Dysgu ac Addysgu ar gampws Caerfyrddin, ac rydym yn ymchwilio ymhellach i’r mater hwn ar hyn o bryd. 

Y gwasanaethau a’r lleoliadau sydd wedi’u heffeithio yw:-

Adeilad Dysgu ac Addysgu, Caerfyrddin

Mynediad i bob Rhwydwaith
Ffonau
Mynediad i’r Rhyngrwyd (Gwifredig a Diwifr)
E-bost
Argraffu
 
Caerdydd (WIAV a The Gate)
Ffonau’n unig
 
Birmingham
Ffonau’n unig

--------------------------------------------------

There is an intermittent issue with the network in the Teaching & Learning building at the Carmarthen campus, we are currently investigating this matter further. 

The affected services and locations are:-

Teaching & Learning, Carmarthen

All Network Access
Telephones
Internet Access (Wired and Wireless)
Email
Printing
 
Cardiff (WIAV & The Gate)
Telephones Only
 
Birmingham
Telephones Only

investigating, 18 Jun 2018 5:15pm BST

Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.

Services history

Website, Intranet & Portals

UWTSD Website

UWTSD Website status on 19 Jun 2018 was up.
UWTSD Website status on 18 Jun 2018 was up.
UWTSD Website status on 17 Jun 2018 was up.
UWTSD Website status on 16 Jun 2018 was up.
UWTSD Website status on 15 Jun 2018 was up.
UWTSD Website status on 14 Jun 2018 was up.
UWTSD Website status on 13 Jun 2018 was up.

MyDay

MyDay status on 19 Jun 2018 was up.
MyDay status on 18 Jun 2018 was up.
MyDay status on 17 Jun 2018 was up.
MyDay status on 16 Jun 2018 was up.
MyDay status on 15 Jun 2018 was up.
MyDay status on 14 Jun 2018 was up.
MyDay status on 13 Jun 2018 was up.

MyTSD

MyTSD status on 19 Jun 2018 was up.
MyTSD status on 18 Jun 2018 was up.
MyTSD status on 17 Jun 2018 was up.
MyTSD status on 16 Jun 2018 was up.
MyTSD status on 15 Jun 2018 was up.
MyTSD status on 14 Jun 2018 was up.
MyTSD status on 13 Jun 2018 was up.

Student & INSPIRE Blogs

Student & INSPIRE Blogs status on 19 Jun 2018 was up.
Student & INSPIRE Blogs status on 18 Jun 2018 was up.
Student & INSPIRE Blogs status on 17 Jun 2018 was up.
Student & INSPIRE Blogs status on 16 Jun 2018 was up.
Student & INSPIRE Blogs status on 15 Jun 2018 was up.
Student & INSPIRE Blogs status on 14 Jun 2018 was up.
Student & INSPIRE Blogs status on 13 Jun 2018 was up.

Email & Office 365 Services

Email

Email status on 19 Jun 2018 was up.
Email status on 18 Jun 2018 was up.
Email status on 17 Jun 2018 was up.
Email status on 16 Jun 2018 was up.
Email status on 15 Jun 2018 was up.
Email status on 14 Jun 2018 was up.
Email status on 13 Jun 2018 was up.

Office 365 Services

Office 365 Services status on 19 Jun 2018 was up.
Office 365 Services status on 18 Jun 2018 was up.
Office 365 Services status on 17 Jun 2018 was up.
Office 365 Services status on 16 Jun 2018 was up.
Office 365 Services status on 15 Jun 2018 was up.
Office 365 Services status on 14 Jun 2018 was up.
Office 365 Services status on 13 Jun 2018 was up.

Wi-Fi & Internet

Wi-Fi & Internet status on 19 Jun 2018 was up.
Wi-Fi & Internet status on 18 Jun 2018 was up.
Wi-Fi & Internet status on 17 Jun 2018 was up.
Wi-Fi & Internet status on 16 Jun 2018 was up.
Wi-Fi & Internet status on 15 Jun 2018 was up.
Wi-Fi & Internet status on 14 Jun 2018 was up.
Wi-Fi & Internet status on 13 Jun 2018 was up.

Moodle & Turnitin

Moodle & Turnitin status on 19 Jun 2018 was up.
Moodle & Turnitin status on 18 Jun 2018 was up.
Moodle & Turnitin status on 17 Jun 2018 was up.
Moodle & Turnitin status on 16 Jun 2018 was up.
Moodle & Turnitin status on 15 Jun 2018 was up.
Moodle & Turnitin status on 14 Jun 2018 was up.
Moodle & Turnitin status on 13 Jun 2018 was up.

Print, Copy & Scan

Printing Services

Printing Services status on 19 Jun 2018 was up.
Printing Services status on 18 Jun 2018 was up.
Printing Services status on 17 Jun 2018 was up.
Printing Services status on 16 Jun 2018 was up.
Printing Services status on 15 Jun 2018 was up.
Printing Services status on 14 Jun 2018 was up.
Printing Services status on 13 Jun 2018 was up.

IT Service Desk & Password Portal

IT Service Desk (Web Help)

IT Service Desk (Web Help) status on 19 Jun 2018 was up.
IT Service Desk (Web Help) status on 18 Jun 2018 was up.
IT Service Desk (Web Help) status on 17 Jun 2018 was up.
IT Service Desk (Web Help) status on 16 Jun 2018 was up.
IT Service Desk (Web Help) status on 15 Jun 2018 was up.
IT Service Desk (Web Help) status on 14 Jun 2018 was up.
IT Service Desk (Web Help) status on 13 Jun 2018 was up.

Password Reset Portal

Password Reset Portal status on 19 Jun 2018 was up.
Password Reset Portal status on 18 Jun 2018 was up.
Password Reset Portal status on 17 Jun 2018 was up.
Password Reset Portal status on 16 Jun 2018 was up.
Password Reset Portal status on 15 Jun 2018 was up.
Password Reset Portal status on 14 Jun 2018 was up.
Password Reset Portal status on 13 Jun 2018 was up.

Library & Operations Services

Library Catalogue

Library Catalogue status on 19 Jun 2018 was up.
Library Catalogue status on 18 Jun 2018 was up.
Library Catalogue status on 17 Jun 2018 was up.
Library Catalogue status on 16 Jun 2018 was up.
Library Catalogue status on 15 Jun 2018 was up.
Library Catalogue status on 14 Jun 2018 was up.
Library Catalogue status on 13 Jun 2018 was up.

Online Library

Online Library status on 19 Jun 2018 was up.
Online Library status on 18 Jun 2018 was up.
Online Library status on 17 Jun 2018 was up.
Online Library status on 16 Jun 2018 was up.
Online Library status on 15 Jun 2018 was up.
Online Library status on 14 Jun 2018 was up.
Online Library status on 13 Jun 2018 was up.

Property Services Helpdesk

Property Services Helpdesk status on 19 Jun 2018 was up.
Property Services Helpdesk status on 18 Jun 2018 was up.
Property Services Helpdesk status on 17 Jun 2018 was up.
Property Services Helpdesk status on 16 Jun 2018 was up.
Property Services Helpdesk status on 15 Jun 2018 was up.
Property Services Helpdesk status on 14 Jun 2018 was up.
Property Services Helpdesk status on 13 Jun 2018 was up.

Services For Staff

Celcat Timetabling System

Celcat Timetabling System status on 19 Jun 2018 was up.
Celcat Timetabling System status on 18 Jun 2018 was up.
Celcat Timetabling System status on 17 Jun 2018 was up.
Celcat Timetabling System status on 16 Jun 2018 was up.
Celcat Timetabling System status on 15 Jun 2018 was up.
Celcat Timetabling System status on 14 Jun 2018 was up.
Celcat Timetabling System status on 13 Jun 2018 was up.

Citrix (Remote Access)

Citrix (Remote Access) status on 19 Jun 2018 was up.
Citrix (Remote Access) status on 18 Jun 2018 was up.
Citrix (Remote Access) status on 17 Jun 2018 was up.
Citrix (Remote Access) status on 16 Jun 2018 was up.
Citrix (Remote Access) status on 15 Jun 2018 was up.
Citrix (Remote Access) status on 14 Jun 2018 was up.
Citrix (Remote Access) status on 13 Jun 2018 was up.

Direct Access (Remote Access)

Direct Access (Remote Access) status on 19 Jun 2018 was up.
Direct Access (Remote Access) status on 18 Jun 2018 was up.
Direct Access (Remote Access) status on 17 Jun 2018 was up.
Direct Access (Remote Access) status on 16 Jun 2018 was up.
Direct Access (Remote Access) status on 15 Jun 2018 was up.
Direct Access (Remote Access) status on 14 Jun 2018 was up.
Direct Access (Remote Access) status on 13 Jun 2018 was up.

Finance System

Finance System status on 19 Jun 2018 was up.
Finance System status on 18 Jun 2018 was up.
Finance System status on 17 Jun 2018 was up.
Finance System status on 16 Jun 2018 was up.
Finance System status on 15 Jun 2018 was up.
Finance System status on 14 Jun 2018 was up.
Finance System status on 13 Jun 2018 was up.

Kinetics Accommodation System

Kinetics Accommodation System status on 19 Jun 2018 was up.
Kinetics Accommodation System status on 18 Jun 2018 was up.
Kinetics Accommodation System status on 17 Jun 2018 was up.
Kinetics Accommodation System status on 16 Jun 2018 was up.
Kinetics Accommodation System status on 15 Jun 2018 was up.
Kinetics Accommodation System status on 14 Jun 2018 was up.
Kinetics Accommodation System status on 13 Jun 2018 was up.

MyView

MyView status on 19 Jun 2018 was up.
MyView status on 18 Jun 2018 was up.
MyView status on 17 Jun 2018 was up.
MyView status on 16 Jun 2018 was up.
MyView status on 15 Jun 2018 was up.
MyView status on 14 Jun 2018 was up.
MyView status on 13 Jun 2018 was up.

ResourceLink

ResourceLink status on 19 Jun 2018 was up.
ResourceLink status on 18 Jun 2018 was up.
ResourceLink status on 17 Jun 2018 was up.
ResourceLink status on 16 Jun 2018 was up.
ResourceLink status on 15 Jun 2018 was up.
ResourceLink status on 14 Jun 2018 was up.
ResourceLink status on 13 Jun 2018 was up.

Shared Drives (U & S Drives)

Shared Drives (U & S Drives) status on 19 Jun 2018 was up.
Shared Drives (U & S Drives) status on 18 Jun 2018 was up.
Shared Drives (U & S Drives) status on 17 Jun 2018 was up.
Shared Drives (U & S Drives) status on 16 Jun 2018 was up.
Shared Drives (U & S Drives) status on 15 Jun 2018 was up.
Shared Drives (U & S Drives) status on 14 Jun 2018 was up.
Shared Drives (U & S Drives) status on 13 Jun 2018 was up.

SITS Student Records System

SITS Student Records System status on 19 Jun 2018 was up.
SITS Student Records System status on 18 Jun 2018 was up.
SITS Student Records System status on 17 Jun 2018 was up.
SITS Student Records System status on 16 Jun 2018 was up.
SITS Student Records System status on 15 Jun 2018 was up.
SITS Student Records System status on 14 Jun 2018 was up.
SITS Student Records System status on 13 Jun 2018 was up.

T4 CMS

T4 CMS status on 19 Jun 2018 was up.
T4 CMS status on 18 Jun 2018 was up.
T4 CMS status on 17 Jun 2018 was up.
T4 CMS status on 16 Jun 2018 was up.
T4 CMS status on 15 Jun 2018 was up.
T4 CMS status on 14 Jun 2018 was up.
T4 CMS status on 13 Jun 2018 was up.

Telephone System

Telephone System status on 19 Jun 2018 was degraded-performance and had incident.
Telephone System status on 18 Jun 2018 was degraded-performance and had incident.
Telephone System status on 17 Jun 2018 was up.
Telephone System status on 16 Jun 2018 was up.
Telephone System status on 15 Jun 2018 was up.
Telephone System status on 14 Jun 2018 was up.
Telephone System status on 13 Jun 2018 was up.

Video Conferencing Systems

Video Conferencing Systems status on 19 Jun 2018 was up.
Video Conferencing Systems status on 18 Jun 2018 was up.
Video Conferencing Systems status on 17 Jun 2018 was up.
Video Conferencing Systems status on 16 Jun 2018 was up.
Video Conferencing Systems status on 15 Jun 2018 was up.
Video Conferencing Systems status on 14 Jun 2018 was up.
Video Conferencing Systems status on 13 Jun 2018 was up.

Other Services

Other Services status on 19 Jun 2018 was up.
Other Services status on 18 Jun 2018 was up.
Other Services status on 17 Jun 2018 was up.
Other Services status on 16 Jun 2018 was up.
Other Services status on 15 Jun 2018 was up.
Other Services status on 14 Jun 2018 was up.
Other Services status on 13 Jun 2018 was up.