Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Argraffu - Llambed, Abertawe| Temporary Interruption to Services - Printing - Lampeter, Swansea resolved, 30 Aug 2018 2:18pm BST Printing Services


Notification history

30 Aug 2018 2:18pm BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
16 Aug 2018 3:05pm BST

16 Aug 2018 9:50am BST
Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently unavailable. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.
13 Aug 2018 9:08am BST

10 Aug 2018 11:38am BST

10 Aug 2018 9:54am BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.