Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Argraffu - Llambed, Abertawe| Temporary Interruption to Services - Printing - Lampeter, Swansea resolved, 08/30/2018 02:18PM BST Printing Services


Notification history

08/30/2018 02:18PM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
08/16/2018 03:05PM BST

08/16/2018 09:50AM BST
Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently unavailable. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.
08/13/2018 09:08AM BST

08/10/2018 11:38AM BST

08/10/2018 09:54AM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.