Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Abertawe| Temporary Interruption to Services - Swansea resolved, 09/03/2018 01:32PM BST Printing Services


Notification history

09/03/2018 01:32PM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
09/03/2018 12:01PM BST

09/03/2018 12:00PM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.