Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Campysau Abertawe | Temporary Interruption to Services - Swansea Campuses resolved, 09/05/2018 11:05AM BST Wi-Fi & Internet


Notification history

09/05/2018 11:05AM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
09/05/2018 10:55AM BST
Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently unavailable. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.