Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Campws Llambed | Temporary Interruption to Services - Lampeter Campus resolved, 10/02/2018 11:33AM BST Telephone System


Notification history

10/02/2018 11:33AM BST

09/28/2018 03:21PM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted รข phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.