Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Desg Gwasanaeth TG Ffôn | Temporary Interruption to Services - IT Service Desk Telephone resolved, 10/02/2018 11:18AM BST Telephone System


Notification history

10/02/2018 11:18AM BST

10/02/2018 09:31AM BST
Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently unavailable. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.