Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Caerfyrddin| Temporary Interruption to Services - Carmarthen resolved, 11/06/2018 02:52PM GMT Wi-Fi & Internet


Notification history

11/06/2018 02:52PM GMT
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
10/26/2018 09:47AM BST
Rydym ni’n cael problemau technegol ar hyn o bryd ar Gampws Caerfyrddin.

Does dim gwasanaethau rhyngrwyd (gwifrog neu ddiwifr) ar hyn o bryd yn:
 
Undeb y Myfyrwyr
Y Tŵr
Yr Atom
Cynefin
 
Ar hyn o bryd rydym yn gweithio i unioni'r mater hwn ac rydym yn gobeithio ailddechrau'r gwasanaeth arferol cyn gynted ag y bo modd.
 
 
We are currently experiencing technical issues at the Carmarthen Campus.
 
There are currently no network services (wired or wireless) in:
 
Student Union
Tower Block
Yr Atom
Cynefin
 
We are currently working to rectify this issue and hope to resume normal service as soon as possible.