Problemau MyDay | MyDay Issues resolved, 11/09/2018 01:41PM GMT MyDay


Notification history

11/09/2018 01:41PM GMT
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
11/06/2018 03:50PM GMT
Rydym, ar hyn o bryd, yn cael trafferthion gyda chysoni gwybodaeth â MyDay. Mae’n bosib y gwnewch weld eich amserlen yn diflannu oddi ar y calendr MyDay. Rydym yn ymchwilio i’r broblem.

------------------------------------------

We are currently experiencing issues synchronising information with MyDay. You may see your timetable disappear from the MyDay calendar. We are investigating the problem.