Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - caerfyrddin | Temporary Interruption to Services - Carmarthen resolved, 11/14/2018 10:11AM GMT Wi-Fi & Internet


Notification history

11/14/2018 10:11AM GMT
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
11/11/2018 10:02AM GMT

11/11/2018 09:49AM GMT
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.