Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services resolved, 11/19/2018 10:15AM GMT MyDay


Notification history

11/19/2018 10:15AM GMT
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
11/15/2018 02:55PM GMT
Rydym, ar hyn o bryd, yn cael trafferthion gyda chysoni gwybodaeth â MyDay. Mae’n bosib y gwnewch weld eich amserlen yn diflannu oddi ar y calendr MyDay. Rydym yn ymchwilio i’r broblem.

-------------------------------------------

We are currently experiencing issues synchronising information with MyDay. You may see your timetable disappear from the MyDay calendar. We are investigating the problem.