Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services resolved, 12/13/2018 04:14PM GMT Email


Notification history

12/13/2018 04:14PM GMT
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
11/30/2018 02:34PM GMT
Mae’r gwasanaeth hwn yn profi anawsterau gweithredu ar hyn o bryd. Mater 3ydd parti yw hwn ond byddwn yn parhau i’w fonitro ac yn darparu diweddariad cyn gynted â phosib.

-------------------------------------------

This is service is currently experiencing performance issues. This is a 3rd party issue but we will continue to monitor and provide an update as soon as possible.
11/26/2018 11:58AM GMT
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.