Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services investigating, 30 Nov 2018 2:34pm GMT Email


Notification history

30 Nov 2018 2:34pm GMT
Mae’r gwasanaeth hwn yn profi anawsterau gweithredu ar hyn o bryd. Mater 3ydd parti yw hwn ond byddwn yn parhau i’w fonitro ac yn darparu diweddariad cyn gynted â phosib.

-------------------------------------------

This is service is currently experiencing performance issues. This is a 3rd party issue but we will continue to monitor and provide an update as soon as possible.
26 Nov 2018 11:58am GMT
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.