Problem gyda’r Teleffon – Abertawe | Telephone Issue - Swansea resolved, 01/09/2019 04:57PM GMT Telephone System


Notification history

01/09/2019 04:57PM GMT
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
01/09/2019 11:42AM GMT
Rydym ar hyn o bryd yn profi anawsterau gyda galwadau ffôn allanol i ac o’n campws yn Abertawe.

Yr ydym yn gweithio gyda’n cwmni allanol i ddatrys y broblem yma ar frys. 

-----------------------------

We are currently experiencing issues with external telephone calls to and from our Swansea campus.

We are working with our external third party supplier to rectify this as a matter of priority.