Amharu Dros Dro ar Wasanaethau Rhwydwaith - Campws Caerfyrddin | Temporary Interruption to Network Services - Carmarthen Campus resolved, 02/26/2019 09:00AM GMT Telephone System


Notification history

02/26/2019 09:00AM GMT
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
02/25/2019 09:06AM GMT
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.