Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Campws Caerfyrddin | Temporary Interruption to Services - Carmarthen Campus resolved, 03/05/2019 08:46AM GMT Wi-Fi & Internet


Notification history

03/05/2019 08:46AM GMT
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
03/04/2019 12:04PM GMT
Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently unavailable. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.