Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Campws Llanbed | Temporary Interruption to Services - Lampeter Campus resolved, 03/18/2019 05:00PM GMT Email Office 365 Services Wi-Fi & Internet Printing Services Shared Drives (U & S Drives)


Notification history

03/18/2019 05:00PM GMT
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
03/18/2019 01:11PM GMT

03/17/2019 11:18AM GMT
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.
 
-------------------------------------------
 
This service is currently experiencing performance issues. We
are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as
possible.