Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Prifysgol Cymru | Temporary Interruption to Services - University of Wales resolved, 04/09/2019 12:47PM BST Other Services


Notification history

04/09/2019 12:47PM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
04/03/2019 02:00PM BST
Yr ydym wedi darganfod problem gyda’r rhwydwaith.  

Mae’r broblem wedi ei drwsio erbyn hyn ond rydym yn parhau i’w fonitro. 

---------------------------------------

A network issue has been identified and resolved.  

We will continue to monitor the issue.
04/03/2019 08:30AM BST
Rydym yn ymwybodol bod rhai o staff PC yn cael anawsterau wrth fewngofnodi a chael eu cloi allan.
 
Rydym yn ymchwilio i achos y mater a rhoddwn ddiweddariad ar y sefyllfa cyn gynted â phosibl.

--------------------------------------------------------------------------------------------

We are aware that some UoW Staff are experiencing login and lock-out issues.
 
We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible.