Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Prifysgol Cymru, Campws Caerdydd| Temporary Interruption to Services - University of Wales, Cardiff Campus resolved, 04/16/2019 09:45AM BST Wi-Fi & Internet Shared Drives (U & S Drives)


Notification history

04/16/2019 09:45AM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
04/15/2019 10:47AM BST

04/15/2019 09:25AM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the
cause of this issue and will provide an update as soon as possible.