Problem gyda’r Teleffon – Llanbedr Pont Steffan | Telephone Issue - Lampeter resolved, 04/16/2019 09:21AM BST Telephone System


Notification history

04/16/2019 09:21AM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
04/15/2019 02:09PM BST
Rydym ar hyn o bryd yn profi anawsterau gyda galwadau ffôn allanol i ac o’n campws yn Llanbedr Pont Steffan.

Rydym yn ymchwilio i achos y broblem a darparwn ddiweddariad cyn gynted â
phosib. 

-----------------------------

We are currently experiencing issues with external telephone calls to and from our
Lampeter campus.

We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as
possible.