Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Campws Busnes Abertawe | Temporary Interruption to Services - Swansea Business School resolved, 05/29/2019 02:49PM BST Wi-Fi & Internet


Notification history

05/29/2019 02:49PM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
05/29/2019 10:28AM BST
Rydym wedi adnabod achos y mater hwn a byddwn yn rhoi diweddariad cyn gynted â phosibl gan amcangyfrif y dyddiad a’r amser y caiff y gwasanaeth hwn ei adfer.

--------------------------------------------

We have identified the cause of this issue and we will provide an update as soon as possible with an estimated date and time of when this service will be restored.
05/29/2019 08:34AM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the
cause of this issue and will provide an update as soon as possible.