Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Campws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru | Temporary Interruption to Services - Carmarthen Campus, University of Wales resolved, 06/03/2019 01:04PM BST Wi-Fi & Internet


Notification history

06/03/2019 01:04PM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
06/03/2019 09:38AM BST
Yr ydym wedi darganfod fod yna broblem sydd yn effeithio’r rhwydwaith yn yr Hen Goleg, Carwyn James ac Emyr Wyn.
Rydym yn gweithio tuag at ddatrys y broblem a byddwn yn rhoi diweddariad cyn gynted â phosib.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We have identified the issue which is currently affecting network connectivity in Hen Goleg, Carwyn James and Emyr Wyn.
We are working to resolve the issue and will provide further updates as soon as possible.

06/03/2019 08:50AM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the
cause of this issue and will provide an update as soon as possible.