Problem gyda’r Teleffon – Abertawe| Telephone Issue - Swansea resolved, 06/14/2019 09:28AM BST Telephone System


Notification history

06/14/2019 09:28AM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
06/14/2019 08:55AM BST
Rydym ar hyn o bryd yn profi anawsterau gyda galwadau ffôn allanol i ac o’n campws yn Abertawe.

Rydym yn ymchwilio i achos y broblem a darparwn ddiweddariad cyn gynted â
phosib. 

-----------------------------

We are currently experiencing issues with external telephone calls to and from our
Swansea campus.

We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as
possible.
06/13/2019 05:55AM BST
Rydym ar hyn o bryd yn profi anawsterau gyda galwadau ffôn allanol i ac o’n campws yn Abertawe.

Rydym yn ymchwilio i achos y broblem a darparwn ddiweddariad cyn gynted â
phosib. 

-----------------------------

We are currently experiencing issues with external telephone calls to and from our
Swansea campus.

We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as
possible.