Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Campws Abertawe | Temporary Interruption to Services - Swansea resolved, 06/19/2019 12:38PM BST Shared Drives (U & S Drives)


Notification history

06/19/2019 12:38PM BST

06/19/2019 11:10AM BST
Dynodwyd problem gyda’r Gyriant a Rennir ar gampysau Abertawe. Bellach mae'r broblem hon wedi’i datrys a bydd y Tîm Technoleg a Systemau Gwybodaeth yn parhau i fonitro perfformiad y gwasanaeth.

-------------------------------------------------------

An issue has been identified with the Shared Drive at the Swansea campuses. This is issue has now been resolved and the Information Technology and Systems team will continue to monitor the performance of this service.
06/19/2019 08:30AM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the
cause of this issue and will provide an update as soon as possible.