Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Rhwydwaith - Campws Llundain (Oval) | Temporary Interruption to Services - Network - London (Oval) Campus resolved, 06/25/2019 11:07AM BST Wi-Fi & Internet


Notification history

06/25/2019 11:07AM BST

06/24/2019 09:48AM BST
Yr ydym wedi darganfod problem gyda’r rhwydwaith.  

Mae’r broblem wedi ei drwsio erbyn hyn ond rydym yn parhau i’w fonitro. 

---------------------------------------

A network issue has been identified and resolved.  

We will continue to monitor the issue.
06/20/2019 12:59PM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the
cause of this issue and will provide an update as soon as possible.