Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services resolved, 07/29/2019 11:36AM BST UWTSD Website MyDay MyTSD Moodle & Turnitin Printing Services Online Library MyView SITS Student Records System Telephone System Video Conferencing Systems


Notification history

07/29/2019 11:36AM BST

07/26/2019 02:08PM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
07/26/2019 01:03PM BST

07/25/2019 04:30PM BST

07/25/2019 12:23PM BST

07/25/2019 12:10PM BST

07/25/2019 12:05PM BST

07/25/2019 12:01PM BST

07/25/2019 11:46AM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the
cause of this issue and will provide an update as soon as possible.