Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Campws , Abertawe, Caerfyrddin, Llambed,| Temporary Interruption to Services - Swansea,Carmarthen, Lampeter resolved, 08/28/2019 01:23PM BST Moodle & Turnitin Printing Services Shared Drives (U & S Drives)


Notification history

08/28/2019 01:23PM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
08/27/2019 09:36AM BST

08/22/2019 04:47PM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the
cause of this issue and will provide an update as soon as possible.