Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services resolved, 09/16/2019 03:53PM BST MyDay


Notification history

09/16/2019 03:53PM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
09/12/2019 11:06AM BST
Rydym ar hyn o bryd yn profi anawsterau gyda MyDay / HWB Myfyrwyr. Rydym yn ymchwilio i achos y broblem a darparwn ddiweddariad cyn gynted â
phosib. 

We are currently experiencing issues with MyDay / Student Hub. We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as possible