Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Campws Llundain (Oval), Llundain (Holborn), | Temporary Interruption to Services - London (Oval), London (Holborn) Campus, resolved, 09/14/2019 09:33AM BST UWTSD Website MyDay MyTSD Student & INSPIRE Blogs Printing Services Telephone System


Notification history

09/14/2019 09:33AM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
09/13/2019 09:31AM BST
Mae anawsterau gyda gweithrediad y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Rydym ni'n ymchwilio i achos y fater a rhoddwn ddiweddariad cyn gynted â phosibl.

-------------------------------------------

This service is currently experiencing performance issues. We are looking into the
cause of this issue and will provide an update as soon as possible.