Toriad Dros Dro i Wasanaethau Rhwydwaith – Campws Busnes Abertawe | Temporary Interruption to Network Services – Swansea Business Campus 09/14/2017 08:00AM BST - 09/14/2017 09:00AM BST

Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Oherwydd gwaith cynnal a chadw TG hanfodol, bydd toriad byr i’r gwasanaethau rhyngrwyd/rhwydwaith, Wi-Fi a ffôn.

Os cewch chi unrhyw anawsterau, cysylltwch â’r Ddesg Wasanaeth TG ar 0300 500 5055 neu drwy anfon e-bost i ITServiceDesk@uwtsd.ac.uk

-------------------------------------------------

Due to essential IT maintenance, there will be a short interruption to internet/network, Wi-Fi and phone services.

If you experience any issues, please contact the IT Service Desk on 0300 500 5055 or by emailing ITServiceDesk@uwtsd.ac.uk