Scheduled maintenance - Townhill phone system 09/15/2017 12:30PM BST - 09/15/2017 01:00PM BST

Telephone System

Maintenance details

Ar hyn o bryd rydym yn cael anawsterau ysbeidiol gyda’r system ffonau yn Townhill a rhaid diffodd y system am gyfnod o oddeutu 30 munud ar gyfer gwaith cynnal a chadw.
 
Bydd hyn yn effeithio ar bob defnyddiwr sy’n cysylltu drwy’r ffôn â phobl yn Townhill, a defnyddwyr ffôn yn Townhill.
 
Er mwyn osgoi'r anawsterau hyn dros dro, defnyddiwch Skype for Business os gwelwch yn dda.
 
Hoffai Technoleg a Systemau Gwybodaeth ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.
 
Llawer o ddiolch,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are currently experiencing intermittent issues with the Townhill phone system which requires the sytem to be switched off for maintenance, for a period of approx. 30 mins.
 
This will affect all users accessing telephone contacts at Townhill, and Townhill phone users.
 
As a temporary workaround to avoid these issues, please use Skype for Business.
 
Technoleg a Systemau Gwybodaeth / Information Technology and Systems
 
Ebost / Email: ITS@uwtsd.ac.uk
 
www.uwtsd.ac.uk/its