Scheduled maintenance 10/02/2017 01:00PM BST - 10/02/2017 02:00PM BST

ResourceLink MyView

Maintenance details

Manylion cynnal a chadw
Ni fydd systemau Adnoddau Dynol ResourceLink a MyView ar gael am cyfnod byr o lan i un awr ar Ddydd Llun 2il Hydref o 1yh

Maintenance Details
Both ResourceLink and MyView HR systems will be unavailable for a short period of up to 1 hour on Monday 2nd October from 1pm