Toriad Dros Dro i Wasanaethau Rhwydwaith - Campws Llambed | Temporary Interruption to Network Services – Lampeter Campus 10/05/2017 09:00AM BST - 10/05/2017 05:00PM BST

Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Fel rhan o’r gwaith parhaol i wella’r WiFi, bydd TG yn uwchraddio dyfeisiau diwifr yn y Llyfrgell a Harford 1 a 2 drwy gydol y dydd ar ddydd Iau 5ed Hydref, rhwng 9am a 5pm.
Efallai y bydd toriadau bach i’r gwasanaeth WiFi yn yr adeiladau hynny a fydd yn parhau am tua 2 funud ar bob dyfais. Bydd peth gwaith drilio hefyd yn digwydd.

-------------------------------------------------------

As part of ongoing WiFi improvement works, IT will be upgrading wireless devices in the Library and Harford 1 & 2 throughout the day on Thursday 5th October, from 9am to 5pm.
There may be some minor disruption in WiFi service in those buildings lasting approximately 2 minutes per device. Some minor drilling works will also be taking place.