Toriad Dros Dro i Wasanaethau Rhwydwaith – Campysau Aberatwe | Temporary Interruption to Network Services – Swansea campuses 10/07/2017 08:00AM BST - 10/07/2017 12:00PM BST

Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Byddwch yn ymwybodol os gwelwch yn dda y bydd yr adran Ystadau yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd i’r cyflenwad trydan ar dydd Sadwrn 7fed Hydref rhwng 08.00 a 09.00 ar gampws Mount Pleasant. Gall hyn arwain at doriadau dros dro i’r trydan a fydd yn effeithio ar bob system TG gan gynnwys ffonau ar bob campws yn Abertawe.
Bydd toriadau i’r gwasanaeth ond yn digwydd rhwng 08.00 – 09.00, ond dylid ystyried gwasanaethau TG yn wasanaethau mewn peryg rhwng 08.00 – 12.00
 
------------------------------------------------------------
 
Please be aware that on Saturday 7th October from 08:00 until 9:00, the Estates department will undertake planned power maintenance to the Mount Pleasant campus. This may result in temporary interruptions to power affecting all IT systems including phones for all Swansea campuses.
Service interruptions will be confined to the period 08:00 – 9:00, but IT services should be considered at risk between 08:00 – 12:00.