Scheduled maintenance 10/10/2017 08:30AM BST - 10/11/2017 05:00PM BST

ResourceLink MyView

Maintenance details

Due to system maintenance ResourceLink and MyView services will not available on Tuesday 10th and Wednesday 11th October, there may be short periods where both systems become available in this timeframe but please note that any information/requests entered may not be saved or processed.
 
 
Oherwydd gwaith cynnal a chadw, ni fydd gwasanaeth ResourceLink a MyView ar gael ar Dydd Mawrth 10fed a Dydd Mercher 11ain o Hydref, maen bosibl fydd amseroedd byr lle bydd y ddau system ar gael o fewn yr amserlen hyn ond nodwch os gwelwch yn dda efallai ni fydd gwybodaeth/ceisiadau yn cael eu arbed neu eu brosesu