Gwaith Cynnal a Chadw Gwasanaethau Argraffu – campysau Abertawe | Printing Services Maintenance – Swansea campuses 10/13/2017 05:00PM BST - 10/13/2017 05:30PM BST

Printing Services

Maintenance details

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol sydd ei angen ar y gwasanaethau argraffu a chopïo, ni fydd y gwasanaethau hyn ar gael rhwng 17:00 a 17:30 heddiw (13/10/17) ar holl gampysau Abertawe.
 
Peidiwch â cheisio defnyddio’r argraffwyr yn ystod y cyfnodau hyn os gwelwch yn dda. Ein cyngor yw os oes gennych waith argraffu i’w wneud heddiw, dylech gynllunio i’w wneud cyn 5pm.

-----------------------------------------

Due to urgent essential maintenance required to the printing and copying services, these services will be unavailable between 17:00 and 17:30 today (13/10/17) at all Swansea campuses.
 
Please do not attempt to use the printers during these times. We advise that if you do have any printing to do today, please plan to do so prior to 5pm.