Gwaith wedi’i drefnu er mwyn cynnal a chadw MyTSD / SITS | MyTSD / SITS scheduled maintenance 10/18/2017 12:30PM BST - 10/18/2017 01:30PM BST

SITS Student Records System

Maintenance details

Gwneir gwaith cynnal a chadw angenrheidiol ar system cofnodion myfyrwyr SITS. 

Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd SITS ar gael ynghyd â nifer o systemau eraill sy’n dibynnu arni, yn cynnwys MyTSD, Adroddiadau Gwybodaeth Reoli (SSRS), SITS Clients, a’r amrywiol systemau Microsoft Access sy’n cysylltu â SITS. 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
The SITS student record system will undergo essential maintenance work. 

During this time, SITS will be unavailable along with a number of other systems which depend on it, including MyTSD, Management Information Reports (SSRS), SITS Clients, and the various Microsoft Access systems which link to SITS.