Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG | Essential IT Maintenance 10/18/2017 12:30PM BST - 10/18/2017 01:30PM BST

MyTSD

Maintenance details

Gwneir gwaith cynnal a chadw hanfodol ar borth cofnodion myfyrwyr MyTSD. 

Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd MyTSD a Student Account Creation ar gael. 

-------------------------------------------- 

The MyTSD student record portal will undergo essential maintenance work. 

During this time, MyTSD and Student Account Creation will be unavailable.