Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol Desg Gymorth Gwasanaethau Eiddo | Essential Maintenance to the Property Services Helpdesk 10/27/2017 07:00AM BST - 10/27/2017 12:00PM BST

Property Services Helpdesk

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol i’r system ddydd Gwener 27 Hydref.
 
Fydd e’n effeithio arnaf i?
Ni fyddwch yn gallu defnyddio’r Desg Gymorth Gwasanaethau Eiddo.
 
Pryd mae’r gwaith yn digwydd?
Dydd Gwener, 27 Hydref o 07:00yb – 12:00yb

Dewiswyd yr amser yma ar gyfer y chadw allweddol hwn er mwyn leihau unrhyw amharu. 

Os cewch unrhyw broblemau pellach cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Gwasanaethau Eiddo
Drwy ebostio operations@uwtsd.ac.uk
neu ffoniwch ni ar 0300 323 0313.

--------------------------------------------------------------

There will be essential system maintenance taking place on Friday 27th October.

How will I be affected?
You will be unable to use the Property Services Helpdesk.

When is the work taking place?
Friday 27th October from 07:00am - 12:00pm

The timing of this key maintenance has been chosen to minimise disruption.
 
If you experience any further problems please get in touch with the Property Services Helpdesk
By emailing operations@uwtsd.ac.uk
or call us on 0300 323 0313.