Wireless Upgrades Teaching & Learning. 10/30/2017 09:00AM GMT - 10/30/2017 05:00PM GMT

Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Yn rhan o’r gwaith parhaus i wella’r gwasanaeth Wi-Fi, bydd TG yn uwchraddio dyfeisiau diwifr yn yr Adeilad Dysgu ac Addysgu ddydd Llun 30 Hydref o 9am i 5pm. Gall fod ychydig o darfu ar y gwasanaeth Wi-Fi yn yr adeiladau hynny a fydd yn parhau tua 2 funud fesul dyfais. Bydd ychydig o waith drilio'n digwydd hefyd. 
 
---------------------------------------
 
As part of ongoing WiFi improvement works, IT will be upgrading wireless devices in the Teaching and Learning building on Monday the 30th October from 9am to 5pm. There may be some minor disruption in WiFi service in those buildings lasting approximately 2 minutes per device. Some minor drilling works will also be taking place.