Gwaith wedi’i drefnu er mwyn cynnal a chadw MyView | MyView scheduled maintenance 10/24/2017 05:15PM BST - 10/24/2017 06:00PM BST

MyView

Maintenance details

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd MyView a ResourceLink ar gael rhwng 5:15pm a 6pm heno.

----------------------------------------

Due to essential maintenance MyView and ResourceLink will be unavailable between 5:15pm and 6pm this evening.