Gwaith Cynnal a Chadw TG Hanfodol – Campysau Abertawe / Essential IT Maintenance – Swansea Campuses 11/11/2017 08:00AM GMT - 11/11/2017 05:00PM GMT

Printing Services Shared Drives (U & S Drives) Telephone System Email Office 365 Services Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Bydd yr Adran Ystadau yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol rhwng 8am a 5pm ddydd Sadwrn 11eg Tachwedd ar gampws Mount Pleasant, Abertawe.
 
Oherwydd y toriad i’r trydan a gynlluniwyd o ganlyniad i’r gwaith hwn gan Ystadau, gall hyn arwain at ymyriadau ar wasanaethau sy’n gysylltiedig â TG i staff a myfyrwyr holl gampysau Abertawe, gan gynnwys;
 
 • Rhyngrwyd
 • E-bost
 • Mynediad at ffeiliau
 • Argraffu
 • Ffonau
 • Wi-Fi

--------------------------------------

The Estates department will be carrying out essential maintenance between 8am and 5pm on Saturday 11th November on the Swansea Mount Pleasant campus.
Due to the planned power outage being carried out by Estates, this may result in the interruption of IT related Services for Swansea staff and Students at all Swansea campuses, including;
 
 • Internet
 • Email
 • File access
 • Printing
 • Telephony
 • Wi-Fi