MyTSD Maintenance 11/20/2017 04:30PM GMT - 11/20/2017 05:00PM GMT

MyTSD

Maintenance details

Cynnal a chadw MyTSD
 
Bydd cyfnod o risg i’r gwasanaeth MyTSD ddydd Llun 20fed Tachwedd rhwng 16:30 a 17:00. Mae hyn yn digwydd fel y gall y Tîm Technoleg Gwybodaeth a Systemau ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol.
 
 
MyTSD Maintenance
 
There will be an at risk period to the MyTSD service on Monday the 20th of November from 16:30 to 17:00. This is to allow the Information Technology and Systems team to carry out crucial maintenance work.