Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG | Essential IT Maintenance 12/18/2017 03:00PM GMT - 12/18/2017 05:00PM GMT

Celcat Timetabling System

Maintenance details

Bydd system Celcat yn cael ei huwchraddio o 3pm tan 5pm ddydd Llun 18 Rhagfyr 2017. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd system Celcat ar gael.
 
Bydd y cymwysiadau hyn yn cael eu heffeithio:
 
·        Celcat Timetabler Client
·        Celcat Attendance Monitoring Client (Llundain yn unig)
·        Celcat Live (Rhyngwyneb Celcat â’r We)
·        Adroddiadau SSRS Celcat (e.e. adroddiadau presenoldeb i Lundain)
·        Presenoldeb / Calendr Myday (Llundain)
 
Ar ôl i’r uwchraddio orffen gallai gymryd ychydig o amser i holl Gymwysiadau Celcat fod ar gael i’w defnyddio’n gyflawn.

--------------------------------------------

The Celcat system will be undergoing an upgrade from 3:00pm to 5pm on December 18th 2017. During this period the Celcat system will not be available.
 
Applications effected are:-
 
·        Celcat Timetabler Client
·        Celcat Attendance Monitoring Client (London Only)
·        Celcat Live (Celcat Web Interface)
·        Celcat SSRS Reports (e.g. attendance reports for London)
·        Myday Attendance/Calendar (London)
 
After the upgrade has completed it may take a little while for all Celcat Applications to become fully accessible.