Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG | Essential IT Maintenance 12/18/2017 10:00AM GMT - 12/18/2017 04:00PM GMT

Kinetics Accommodation System Shared Drives (U & S Drives) SITS Student Records System MyTSD Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol i’r system Ddydd Llun 18 Rhagfyr rhwng 10:00 - 16:00.
 
Yn ystod y cyfnod risg, gallai'r rhan fwyaf o wasanaethau rhwydwaith yn Llanbedr Pont Steffan gael eu heffeithio


  • Wi-Fi, Rhyngrwyd, argraffu, ffonau.
  • Y ffolderi rhannu Caerfyrddin / Llanbedr Pont Steffan / Llundain a Chaerdydd (DeptShares) 
  • Ffolderi adref staffa myfyrwyr Llanbedr Pont Steffan (U Drive)
  • Bydd hyn hefyd yn effeithio ar ddefnyddwyr yn Abertawe sydd yn ceisio cael mynediad i'r ffolderi rhannu uchod. Er hyn, ni effeithir ar ffolderi rhannu yn Abertawe.
  • Ni fydd staff yn gallu cael mynediad i Kinetics ac ni fydd lluniau myfyrwyr ar gael mewn systemau megis FQS, MyTSD, SITS, a Cardiau ID.
 
Er yn annhebygol, os na fyddwn yn gallu cwblhau’r gwaith hwn o fewn y cyfnod cynnal a chadw a gynlluniwyd, mae posibilrwydd bychan y bydd toriad hirach na’r disgwyl i rai gwasanaethau. Gallwch gael y diweddaraf am y datblygiadau trwy fynd i’n Tudalen Statws TG yn rheolaidd neu danysgrifio i ddiweddariadau.

--------------------------------------------

There will be essential system maintenance taking place on Monday 18th December between 10:00 – 16:00.
 
During the at-risk period, most network services in Lampeter could be affected


  • Wi-Fi, Internet, printing, telephones.
  • The shared folders for Carmarthen/Lampeter/London and Cardiff (DeptShares) 
  • Lampeter staff and student home folders (U Drive)
  • This will also affect users in Swansea attempting to access these shared folders. However, Swansea shared folders will not be affected.
  • Staff will be unable to access Kinetics and student photos will be unavailable in systems such as FQS, MyTSD, SITS, and ID Cards.
 
In the unlikely event that we aren’t able to complete this work within the planned maintenance window, there is a small possibility that some services will be interrupted for longer than planned. You can keep up to date with our progress by regularly visiting our IT Status Page or subscribing to updates.