Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG | Essential IT Maintenance 12/18/2017 08:00AM GMT - 12/18/2017 09:00AM GMT

SITS Student Records System Telephone System Wi-Fi & Internet MyView

Maintenance details

Mae gwaith wedi’i drefnu ar gyfer dydd Llun 18 Rhagfyr rhwng 08:00 – 09:00am i uwchraddio seilwaith ein rhwydwaith, a fydd yn gwella’r Gwasanaethau TG.
 
Yn ystod yr uwchraddio bydd toriad i’r gwasanaethau canlynol:
 
  • Galwadau ffôn rhyng-gampws rhwng Caerfyrddin ac Abertawe, gan gynnwys galwadau i Ddesg Wasanaeth TG 0300 500 5055
  • Dim mynediad o gampws Abertawe a Chaerdydd i’r System AD, systemau MyView a SITS
  • Dim mynediad i’r rhyngrwyd o gampysau Caerdydd
 
Er yn annhebygol, os na fyddwn yn gallu cwblhau’r gwaith hwn o fewn y cyfnod cynnal a chadw a gynlluniwyd, mae posibilrwydd bychan y bydd toriad hirach na’r disgwyl i rai gwasanaethau. Gallwch gael y diweddaraf am y datblygiadau trwy fynd i’n Tudalen Statws TG yn rheolaidd neu danysgrifio i ddiweddariadau.

--------------------------------------------

A planned upgrade to our network infrastructure which will improve IT Services has been scheduled for Monday the 18th of December between 08:00 – 09:00 am.
 
During the upgrade there will be an interruption to the following services:
 
  • Intercampus phone calls between Carmarthen and Swansea, including calls to the IT Service Desk 0300 500 5055
  • No access from Swansea and Cardiff campuses to the HR System, MyView and SITS systems
  • No internet access from Cardiff campuses
 
In the unlikely event that we aren’t able to complete this work within the planned maintenance window, there is a small possibility that some services will be interrupted for longer than planned. You can keep up to date with our progress by regularly visiting our IT Status Page or subscribing to updates.