Scheduled maintenance 12/19/2017 01:00PM GMT - 12/19/2017 05:00PM GMT

Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Mae gwaith wedi’i drefnu ar gyfer dydd Mawrth 19 Rhagfyr rhwng 13:00 – 17:00pm i uwchraddio seilwaith ein rhwydwaith, a fydd yn gwella’r Gwasanaethau TG.
 
Yn ystod yr uwchraddio nid ydym yn rhagweld unrhyw torriad yn gwasanaeth.
 
Gallwch gael y diweddaraf am y datblygiadau trwy fynd i’n Tudalen Statws TG yn rheolaidd neu danysgrifio i ddiweddariadau.
 
 
A planned upgrade to our network infrastructure which will improve IT Services has been scheduled for Tuesday the 19th of December between 13:00 – 17:00 pm.
 
During the upgrade we do not anticipate any break in service.
 
You can keep up to date with our progress by regularly visiting our IT Status Page or subscribing to updates.