Gwaith Cynnal a Chadw Gwasanaethau Argraffu | Printing Services Maintenance 01/19/2018 08:00PM GMT - 01/19/2018 11:00PM GMT

Printing Services

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar beiriannau MFD Canon a System Reoli Argraffu uniFLOW.
 
Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd modd argraffu, copïo na sganio.
 
________________________________
 
The Canon MFD’s and uniFLOW Print Management System will undergo essential maintenance work.
 
During this time, Printing, Copying and Scanning will be unavailable.