Cynnal a Chadw Desg Gymorth y We | Web Help Desk Maintenance 01/11/2018 08:00PM GMT - 01/11/2018 11:00PM GMT

IT Service Desk (Web Help)

Maintenance details

Oherwydd gwaith uwchraddio a gynlluniwyd ni fydd system y Ddesg Wasanaeth TG (Desg Gymorth y We) ar gael.

Os bydd angen i chi gysylltu â’r Ddesg Wasanaeth TG neu wneud cais yn ystod y cyfnod cynnal a chadw, cysylltwch â’r Ddesg Wasanaeth TG naill ai trwy’r ffôn neu e-bost gan na fydd modd i chi ddefnyddio system Desg Gymorth y We.

__________

Due to a planned upgrade the IT Service Desk system (Web Help Desk) will not be available.

If you need to contact the IT Service Desk or raise a ticket during the planned maintenance window, please contact the IT Service Desk either via Phone or Email as you will not be able to access the Web Help Desk system.