Cynnal a Chadw’r Wefan | Website Maintenance 12/21/2017 08:00PM GMT - 12/21/2017 11:00PM GMT

UWTSD Website

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar wefan y Drindod Dewi Sant.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fyddwch yn gallu darllen na chael mynediad i’r wefan.
_______________________________

The UWTSD website will undergo essential maintenance work.

During this time you will not be able to view or access the website.