Cynnal a Chadw Moodle | Moodle Maintenance 12/21/2017 08:00PM GMT - 12/21/2017 11:00PM GMT

Moodle & Turnitin

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar yr ADRh Moodle.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fyddwch yn gallu cael mynediad i Moodle na mewngofnodi iddo.
______________________________ 

The Moodle VLE will undergo essential maintenance work.

During this time you will not be able to access or login to Moodle.