Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG | Essential IT Maintenance 01/19/2018 03:30PM GMT - 01/19/2018 04:00PM GMT

Other Services

Maintenance details

Ni fydd System Fonitro Presenoldeb ar gael rhwng 3:30pm a 4pm ddydd Gwener 19 Ionawr 2018 er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw arferol.
 
----------------------------------------------
 
The Attendance Monitoring System will be unavailable between 3:30pm and 4pm on Friday 19th January 2018 for routine maintenance.